Hyvä sivusto tai palvelin
Onko se hyvä referenssi?
Minulta kysytään joskus minkälaisia palvelimia teette yrityksille? Onko työnäytteitä?

Me tai yhteistyökumppanimme olemme toteuttaneet lukuisia www-sivuja, verkkokauppoja ja erikoispalvelimia. 

Aloin kerran kokoamaan listaa sivustoista, jotka toimivat palvelimillamme ja joiden rakentamiseen olimme osallistuneet. Niin - osallistuneet. Hyvä sivusto syntyy aina yhteistyön tuloksena. Projektiin osallistuu sivuston suunnittelijan ja toteuttajan lisäksi aina asiakas, työn tilaaja. Joskus jopa mainostoimisto, mutta aina asiakas. Asiakkaan osuus on merkittävin.

Hyvä sivusto syntyy aina yhteistyön tuloksena. Projektiin osallistuu aina asiakas. Asiakkaan osuus on merkittävin.

Kesken listan kokoamisen aloin miettimään, mitä oikein olen tekemässä? Onko minulla lupaa tehdä listaa sivustoista? Pitäisikö kaikilta projektiin osallistuneilta kysyä lupa? Vastaan kohta näihin kysymyksiin, mutta on syytä ensin tarkastella, mikä on hyvä sivusto?

Mikä on hyvä sivusto?

Yhteistä hyville sivustoille EI ole visuaalinen ulkonäkö tai tietty alusta, jonka päälle sivusto on rakennettu.

Yhteinen ominaisuus niillä kuitenkin on: ne ovat kaikki asiakkaansa näköisiä ja ne ovat yksilöllisiä.

Hyvät sivustot ovat yksilöllisiä.

Asiakkaat tuntevat oman asiakaskuntansa ja sen mikä heihin vetoaa. Sivuston suunnittelijan ja toteuttajan on syytä kuunnella asiakasta ja muokata sivusto käyttäen asiakkaan käsitystä, mihin hänen liiketoimintansa on menossa ja tietämystä asiakkaistaan.

Hyvä sivusto on sellainen sivusto, joka vetoaa asiakkaan omaan asiakaskuntaan - niin nykyiseen kuin tulevaankin. Sivusto on hyvä juuri kyseiselle asiakkaalle, jollekin muulle se ei toimi ollenkaan johtuen erilaisista tuotteista tai asiakaskunnasta.
Asiakas on oman liiketoimintansa asiantuntija. Tietenkin sivuston suunnittelija sanoo mielipiteensä ja ehdottaa asiakkaalleen teknisiä ja visuaalisia asioita, mutta se on asiakas joka päättää. Hänellä on visio ja paras tieto. Jos asiakkaan näkemys tulevista sivuistaan on suunnittelijan mielestä joltain menneeltä vuosikymmeneltä, tulee suunnittelijan toki uskaltaa sanoa se.
Hyvä sivusto syntyy, kun sivuston suunnittelija kuuntelee asiakasta ja toteuttaa sivuston käyttäen asiakkaan käsitystä siitä, mihin hänen liiketoimintansa on menossa ja tietämystä asiakkaistaan. Asiakas on oman liiketoimintansa asiantuntija. Hänellä on visio ja paras tieto.

Eli lyhyesti sanottuna hyvä sivusto on sellainen sivusto, joka vetoaa asiakkaan omaan asiakaskuntaan - niin nykyiseen kuin tulevaankin. Sivusto on hyvä juuri kyseiselle asiakkaalle, jollekin muulle se ei toimi ollenkaan johtuen erilaisista tuotteista tai asiakaskunnasta.

Hyvä sivusto syntyy vaiheittain. Toteutetaan demo -versioita yhdessä asiakkaan kanssa. Mikäli jokin vaihtoehto miellyttää asiakasta, niin toteutetaan sivusto.

No entä vastaukset kysymyksiin: Onko minulla lupaa tehdä listaa sivustoista? Pitäisikö kaikilta projektiin osallistuneilta kysyä lupa?

Voinko käyttää tehtyjä sivustoja markkinoinnissa?

Yllätyin kyseltyäni eri tahojen mielipidettä siitä, onko hyvä ajatus tuoda heidän sivustoaan esille. Jotkut asiakkaat haluavat, että sivuston alalaidassa lukee copyright ja heidän oman yrityksensä nimi. He haluavat kontrolloida tarkasti, missä yhteydessä heidän yrityksensä sivustot mainitaan. Joidenkin suunnittelijoiden tai mainostoimistojen mielestä taas sivustolla on niin paljon visuaalisesti parannettavaa, että sitä ei haluta mainostaa.

Vaikea tilanne - joka ei ole mitenkään uusi - yrityksesi tekee hyvää työtä, mutta et voi käyttää sitä hyödyksi markkinoinnissa.

Mikä siis neuvoksi? Aina olisi tietenkin mahdollista tehdä mallisivuja tekaistuille yrityksille. Mutta onko siinä järkeä, jos ajatuksena on, että suunnitellaan ja toteutetaan jokaiselle yritykselle yksilölliset, yrityksen omaan asiakaskuntaan ja tuotteisiin parhaiten sopivat sivustot. Paljon turhaa ja merkityksetöntä työtä.

Aivan. Jäljelle jää siis vain yksi ainoa järkevä toimintatapa. Jos joku asiakas haluaa sivustot, niin suunnitellaan ne yhdessä asiakkaan kanssa. Kuunnellaan asiakasta. Toteutetaan demo -versiot. Mikäli jokin vaihtoehto miellyttää asiakasta, niin toteutetaan sivusto. Asiakas joko kelpuuttaa sivuston tai sitten ei. Lasku työstä peritään vain siinä tapauksessa, että lopputulos on sitä, mitä asiakas on hakenut.

Hyvä sivusto on helposti uudistettavissa aika ajoin. Sivuston ulkoasua on todennäköisesti syytä muuttaa ja ulkomuotoa raikastaa jollain tavoin parin vuoden välein.

On syytä muistaa, että sivusto on julkistuksensa jälkeen vasta elinkaarensa alussa. Sivuston ulkoasua on todennäköisesti syytä muuttaa ja ulkomuotoa raikastaa jollain tavoin parin vuoden välein. Sen turvalisuudesta ja versiopäivityksistä tulee huolehtia. Me olemme siinäkin prosessissa asiakkaamme apuna. 

Hyvien sivustojen turvalisuudesta ja versiopäivityksistä huolehditaan jatkuvasti.
sisään Artikkeli
Asiakkuudenhallinta-järjestelmä ja liiketoiminnan jatkuvuus
Odoo CRM asiakkuudenhallintajärjestelmä